Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hành chính
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Pháp luật Hành chính


Luật - Pháp lệnh hành chính - Xử phạt vi phạm hành chính

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

4/2008/PL-UBTVQH12

12/04/2008

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

34/2007/PL-UBTVQH11

20/04/2007

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

29/2006/PL-UBTVQH11

05/04/2006

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

31/2007/PL-UBTVQH11

08/03/2007

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

55/2005/QH11

09/12/2005

Luật Phòng, chống tham nhũng

31/2004/QH11

14/12/2004

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

50/CTN

03/07/1996

Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp

46/CTN

01/01/1996

Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân

35/L/CTN

05/07/1994

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

20/LCT/HĐNN8

11/07/1989

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

19/LCT/HĐNN8

11/07/1989

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

13/LCT/HĐNN7

02/01/1984

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

11/LCT/HĐNN7

09/07/1983

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Không số

22/01/1981

Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

44/2002/PL-UBTVQH10

02/07/2002

Về việc xử lý vi phạm hành chính

1/L/CTN

05/01/1999

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

10/PL-UBTVQH10

25/12/1998

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

49/CTN

03/06/1996

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

41/L/CTN

19/07/1995

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

28/LCT/HĐNN8

07/12/1989

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính

34/LCT

11/04/1967

Pháp lệnh Quy định một số điểm về bầu cử và tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp trong thời chiến


  

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghị định về xử phạt vi phạm Hành chính 2730
2 Nghị định về Hành chính 2488
3 Thông tư về Hành chính 2595
4 Thông tư xử phạt vi phạm Hành chính 2734
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.