Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Thương mại
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Pháp luật Thương mại

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

94/2017/NĐ-CP 10/08/2017

Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

37/2017/NĐ-CP

04/04/2017

Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

06/2017/NĐ-CP

24/01/2017

Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
42/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

177/2013/NĐ-CP

14/11/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
86/2013/NĐ-CP 29/07/2013 Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

11/2012/QH13

20/06/2012

Luật Giá

20/2011/NĐ-CP

16/12/2011

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

61/2010/QH12

06/12/2010

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

112/2010/NĐ-CP

01/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

109/2010/NĐ-CP

04/11/2010

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

54/2010/QH12

29/06/2010

Luật Trọng tài thương mại

51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/2010/NĐ-CP

04/01/2010

Về chào bán cổ phần riêng lẻ

114/2009/NĐ-CP

23/12/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

107/2009/NĐ-CP

26/11/2009

Về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

84/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Về kinh doanh xăng dầu

54/2009/NĐ-CP

05/06/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

43/2009/NĐ-CP

07/05/2009

Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006

29/2009/NĐ-CP

26/03/2009

Về đăng ký và mua, bán tàu biển

14/2009/NĐ-CP

13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

10/2009/NĐ-CP

06/02/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

6/2009/NĐ-CP

22/01/2009

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

107/2008/NĐ-CP

22/09/2008

Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

6/2008/NĐ-CP

16/01/2008

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

140/2007/NĐ-CP

05/09/2007

Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc

39/2007/NĐ-CP

16/03/2007

Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

30/2007/NĐ-CP

01/03/2007

Về kinh doanh xổ số

158/2006/NĐ-CP

28/12/2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

110/2006/NĐ-CP

28/09/2006

Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

89/2006/NĐ-CP

30/08/2006

Nghị định về nhãn hàng hoá

59/NĐ-CP

12/06/2006

Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

57/NĐ-CP

09/06/2006

Nghị định về thương mại điện tử

37/2006/NĐ-CP

04/04/2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

35/2006/NĐ-CP

31/03/2006

Nghị định về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

20/2006/NĐ-CP

20/02/2006

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

12/2006/NĐ-CP

23/01/2006

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

55/2005/QH11

09/12/2005

Luật Phòng, chống tham nhũng

51/2005/QH11

09/12/2005

Luật Giao dịch điện tử

116/2005/NĐ-CP

15/09/2005

NĐ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

25/2004/NĐ-CP

15/01/2004

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại

2/2002/NĐ-CP

03/01/2002

Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

44/2001/NĐ-CP

02/08/2001

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

42/2001/NĐ-CP

01/08/2001

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

51/1999/NĐ-CP

08/07/1999

Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

11/1998/QH10

02/12/1998

Luật Thương mại

57/1998/NĐ-CP

31/07/1998

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

03/1998/QH

01/06/1998

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

07/1998/NĐ-CP

15/01/1998

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

57/1998/NĐ-CP

01/01/1998

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

58/CTN

01/01/1997

Luật Thương mại

25/CP

01/01/1996

Nghị định ban hành Quy chế Đại lý mua bán hàng hoá

29/CP

12/05/1995

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

02/CP

05/01/1995

Nghị định quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước


 


Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghị định về Xuất Nhập khẩu Administrator 2164
2 Thông tư về Thương mại Administrator 2143
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.