Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Xác nhận - Làm chứng
Chủ nhật, 19 Tháng 5 2024
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Xác nhận - Làm chứng

Email In PDF.

+ Xác nhận giấy tờ có giá trong dân sự;

+  Xác nhận các giao dịch dân sự theo quy định;

+ Xác nhận giao dịch, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại;

+ Xác nhận việc chuyển nhượng dự án ban đầu;

+ Xác nhận chuyển nhượng cổ phần cổ phiếu doanh nghiệp;

+ Làm chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, giấy tờ phân chia di sản;

+ Khai nhận thừa kế nhà đất khi chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dung đất;

+ Làm chứng hợp đồng đặt cọc, ký quỹ các lĩnh vực

+ Làm chứng di chúc, viết, lập di chúc;

+ Làm chứng các hợp đồng dân sự khác;

+ Làm chứng giao dịch kinh doanh thương mại….

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.