Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Quốc tế
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Pháp luật quốc tế

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

04/04/2005

Hiệp định giải quyết tranh chấp về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc

NQ1373 

28/09/2001

Nghị quyết 1373 của Hội đồng bảo an liên hợp quốc về phong tỏa, tịch thu tài sản của các phần tử khủng bố và tài trợ cho khủng bố

 

15/09/1999

Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua bưu chính

    Thỏa thuận của WTO về quy tắc, thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự
 

1994

Hiệp định về quyền Tự vệ của WTO
 

1994

Hiệp định Chống bán phá giá
 

27/10/1994

Hiệp ước về luật Nhãn hiệu hàng hóa

 

1993

Công ước quốc tế về quyền cầm giữ và cầm cố hàng hải 

 

1989

Hiệp định về Quy tắc xuất xứ

    Hiệp ước Washington

1989

Hiệp ước Washington về về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

 

1988

Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế 

 Công ước Viên

27/01/1980

Công ước Viên về luật điều ước quốc tế

Công ước Paris

  Công ước Paris bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ

Thỏa ước Madrid

1990-1979

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

 Công ước Rom

26/10/1961

Công ước Rom về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng

Công ước

Guadalajara

18-9-1961

Công ước bổ sung công ước VACSAVA v một số quy tắc chuyên chở quốc tế bằng đường hàng không được thực hiện bởi một người khác không phải là người chuyên chở theo hợp đồng

 

10/06/1958

Công ước về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài

 

1965

Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia & công dân của quốc gia khác

 

19/06/1948

Công ước về công nhân quốc tế các quyền đối với tàu bay

 

 

Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Bảo vệ người tiêu dùng

      Luật mẫu trọng tài

 

Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế

 

 

Luật mẫu về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới (WTO)

 Thỏa ước Lahay

 

Thỏa ước Lahay về Đăng ký Quốc tế kiểu dáng Công nghiệp

    Tuyên ngôn nhân quyền

1948

Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948 của Liên hợp quốc


    


Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Cam kết của Việt Nam với WTO Administrator 1726
2 Hiệp định Việt Nam với nước ngoài 1794
3 Luật nước ngoài Administrator 2192
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.