Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hình sự
Chủ nhật, 19 Tháng 5 2024
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản Hình sự - Tố tụng Hình sự

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày

ban hành

Trích yếu

12/2017/QH14

20/06/2017

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự

144/2016/QH13

  29/06/2016

Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra Hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

100/2015/QH13

27/11/2015

Bộ luật Hình sự

70/2011/TT-BCA

10/10/2011

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến
việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

57/2010/NĐ-CP

25/05/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

94/2009/NĐ-CP

26/10/2009

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

37/2009/QH12

19/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10

09/2009/PL-
UBTVQH12

01/06/2009

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự

76/2008/NĐ-CP

04/07/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá

03/2008/TTLT-
BCA-BQP-BNG- BLĐTBXH

08/05/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

01/2008/TTLT-TANDTC
-VKSNDTC-BCA-BTP

29/02/2008

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm Hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

07/2008/CT-TTg

20/02/2008

Về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

17/2007/TTLT-BCA
-VKSNDTC-TANDTC-BTP

24/12/2007

TTLT hướng dẫn một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

07/2007/QH12

21/11/2007

Luật đặc xá

1371/2007/QĐ
-BCA(V24)

07/11/2007

Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trong công an nhân dân

01/2007/UBTVQH12

19/10/2007

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ quốc hội sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

08/2007/TT-BCA

24/07/2007

Thông tư hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

07/2007/TTLT-
BCA-BQP-BTC

07/06/2007

Hướng dẫn chế độ lao động, dạy nghề và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam

04/2007/TT-BCA

21/05/2007

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự 

19/2007/TTLT/BNN&
PTNT-BTP -BCA-  VKSNDTC-TANDTC

08/03/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

01/2007/TTLT/
BLÐTBXH
-BCA-VKSNDTC

12/01/2007

Thông tư hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

30/2006/PL-
UBTVQH

15/12/2006

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự của Ủy ban thường vụ quốc hội số 30/2006/PL-UBTVQH11 ngày 15 tháng 12 năm 2006

04/2006/TTLT-
VKSNDTC
-TANDTC-BCA
-BTP-BQP-BTC

22/11/2006

TTLT hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

09/2006/TTLT/
BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

04/08/2006

TTLT hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm Hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

63/2006/NĐ-CP

23/06/2006

Về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

55/2006/TT-BTC

22/06/2006

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/03/2005 của Chính phủ về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự

03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-
TANDTC

01/06/2006

TTLT hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

18/05/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

10/2006/TT-BCN

11/04/2006

Thông tư sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp 

01/2006/TT-BCA(C11)

12/01/2006

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

10/08/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng Hình sự về khiếu nại, tố cáo

18/2004/TT-BCA(V19)

09/11/2004

Thông tư hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra

178/2004/NĐ-CP

15/10/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

25/03/2004

Hướng dẫn thi hành nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 của UBTV QH về bôi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

19/2003/QH11

26/11/2003

Bộ luật Tố tụng Hình sự

15/2003/TT-BCA (V19)

10/09/2003

Thông tư hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc công an nhân dân

01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

11/08/2003

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật Hình sự năm 1999

58/2003/NĐ-CP

29/05/2003

Quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

388/2003/NQ-UBTVQH11

17/03/2003

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

25/09/2001

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999

03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

25/12/2000

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

20/2000/QH10

09/06/2000

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật Tố tụng Hình sự 

01/L-CTN

04/01/2000

Bộ luật Hình sự

89/1998/NĐ-CP

07/11/1998

Nghị định ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

5/L/CTN

02/01/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Tố tụng Hình sự

17/LCT/HĐNN8

17/04/1989

Pháp lệnh tổ chức điều tra Hình sự

7-LCT/HĐNN8

28/06/1998

Bộ luật Tố tụng Hình sự

04/TTLN

26/12/1986

Thông tư liên ngành  hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án Hình sự

17-LCT/HĐNN7

27/06/1985

Bộ luật Hình sự


 


 


 
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.