Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản Đất đai - Nhà ở
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Văn bản Đất đai - Nhà ở

Số/Ký hiệu

 

Ngày ban hành

 

Trích yếu

 

45/2013/QH13

29/11/2013

 

Luật Đất đai

 

34/2009/QH12

 

29/06/2009

 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật đất đai

 

56/2005/QH11

 

09/12/2005

 

Luật Nhà ở

 

13/2003/QH11

10/12/2003

Luật Đất đai

 

 

25/2001/QH10

 

29/06/2001

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

 

10/1998/QH

 

02/12/1998

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

 

37/L/CTN

 

25/10/1994

 

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

 

24/L/CTN

 

24/07/1993

 

Luật Đất đai

 

3/LCT/HĐNN8

 

08/01/1987

 

Luật Đất đai

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghị định về Đất đai – Nhà ở Administrator 2443
2 Thông tư về Đất đai – Nhà ở Administrator 2385
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.