Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tư vấn pháp luật » Kinh tế » Sở hữu trí tuệ
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Sở hữu trí tuệ

Email In PDF.

      Tài sản vô hình của các các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp là một tài sản vô cùng quí báu và có gía trị rất lớn. Quyền về tài sản đó bao gồm:
1.    Quyền sở hữu trí tuệ: quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng
2.    Quyền tác giả: quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu
3.    Quyền liên quan đến quyền tác giả: quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa
4.    Quyền sở hữu công nghiệp: quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
5.    Quyền đối với giống cây trồng: quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu
6.    Tên thương mại: tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực

     Như trên đã nói tài sản vô hình là tài sản vô cùng quí báu bởi nó do trí tuệ con người  sáng  tạo  ra hoặc do quá trình trình sản xuất, kinh doanh phát triển lớn manh mà tạo thành. Giá trị rất lớn bởi nó có thể gấp nhiều lần so với giá trị tài sản hữu hình mà các doanh nghiệp hiện có, nhất là thương hiệu. Các tổ chức, doanh nghiệp không phải bỏ tiền mua mà đương nhiên được sở hữu nếu kinh doanh có uy tín và phát đạt. Chẳng hạn như việc mua bán hãng ôtô Rolroy Anh quốc của Hãng BMW Đức đã đăng tải trên các ph ương tiện thông tin đại chúng cho ta thấy giá trị tài sản nhà x ưởng, máy móc …của họ vài tỷ USD nhưng giá trị thương hiệu của Hãng Rolroy bằng đã gần bằng một nửa. Do vậy giá trị Quyền sở hữu trí tuệ không chỉ rất lớn mà vô cùng lớn. Đa số các quyền này có thể chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng thông qua hợp đồng Chuyển giao công nghệ, hợp đồng Li-xăng, nhượng quyền thương mại… đem lại rất nhiều tiền của cho người sở hữu các quyền này. Việc quan trọng là những người đang sở hữu các quyền này biết cách đăng ký bảo hộ để tận dụng và khai thác lợi nhuận từ nó. Công ty Luật TDG sẽ cung cấp các dịch vụ về Sở hữu trí tuệ  và các quyền liên quan cho các tổ chức, cá nhân; doanh nghiệp Việt nam và nước ngoài như:
•    Tư vấn và dịch vụ về đăng ký bảo hộ: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh;
•    Tư vấn các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp;
•    Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;
•    Quyền liên quan đến quyền tác giả: quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa;
•    Tư vấn và  dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ và li- xăng;
•    Tư vấn về bảo vệ bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh;
•    Đại diện & tham gia giải quyết các tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả.

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.