Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tư vấn pháp luật » Kinh tế » Tổ chức doanh nghiệp
Thứ năm, 05 Tháng 10 2023

Tổ chức doanh nghiệp

Email In PDF.

Chúng tôi sẽ Tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản về Tổ chức bộ máy hoạt động như:

- Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty, Tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp...

- Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của Chi nhánh công ty, Văn phòng đại diện; Địa điểm kinh doanh;

- Quy chế chi tiêu tài chính của công ty, tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp...;

- Quy chế lương, thưởng của công ty, tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp...;

- Nội quy lao động - Thỏa ước lao động tập thể của công ty, tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp .....

News Pro I

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Dịch vụ pháp lý khác

Các dịch vụ pháp lý khác như: + Thu hồi nợ kinh doanh theo quy định; + Hướng dẫn trình tự, soạn thảo các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; + Dịch vụ hoàn...

Dịch vụ pháp lý khác | Administrator | Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 | Hits:2522 | comments

Read more

Xác nhận - Làm chứng

+ Xác nhận giấy tờ có giá trong dân sự; +  Xác nhận các giao dịch dân sự theo quy định; + Xác nhận giao dịch, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại; + Xác nhận việc chuyển nhượng dự án ban đầu; +...

Xác nhận - Làm chứng | Administrator | Thứ tư, 01 Tháng 6 2011 | Hits:56716 | comments

Read more

Đại diện ủy quyền

Luật sư của Công ty sẽ thực hiện việc đại diện ủy quyền trong những vụ việc sau: - Đại diện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm các thủ tục hành chính trước cơ quan nhà nước như: +...

Đại diện ủy quyền | Administrator | Thứ tư, 01 Tháng 6 2011 | Hits:30427 | comments

Read more
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.