Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tư vấn pháp luật » Kinh tế » Tổ chức doanh nghiệp
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Tổ chức doanh nghiệp

Email In PDF.

Chúng tôi sẽ Tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản về Tổ chức bộ máy hoạt động như:

- Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty, Tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp...

- Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của Chi nhánh công ty, Văn phòng đại diện; Địa điểm kinh doanh;

- Quy chế chi tiêu tài chính của công ty, tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp...;

- Quy chế lương, thưởng của công ty, tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp...;

- Nội quy lao động - Thỏa ước lao động tập thể của công ty, tập đoàn, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp .....

News Pro I

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Dịch vụ pháp lý khác

Các dịch vụ pháp lý khác như: + Thu hồi nợ kinh doanh theo quy định; + Hướng dẫn trình tự, soạn thảo các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; + Dịch vụ hoàn...

Dịch vụ pháp lý khác | Administrator | Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 | Hits:3021 | comments

Read more

Xác nhận - Làm chứng

+ Xác nhận giấy tờ có giá trong dân sự; +  Xác nhận các giao dịch dân sự theo quy định; + Xác nhận giao dịch, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại; + Xác nhận việc chuyển nhượng dự án ban đầu; +...

Xác nhận - Làm chứng | Administrator | Thứ tư, 01 Tháng 6 2011 | Hits:57094 | comments

Read more

Đại diện ủy quyền

Luật sư của Công ty sẽ thực hiện việc đại diện ủy quyền trong những vụ việc sau: - Đại diện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm các thủ tục hành chính trước cơ quan nhà nước như: +...

Đại diện ủy quyền | Administrator | Thứ tư, 01 Tháng 6 2011 | Hits:30765 | comments

Read more
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.