Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tranh tụng
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024
Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

Bào chữa - Bảo vệ quyền lợi

Email In PDF.
Công ty chúng tôi sẽ cử Luật sư tham gia giải quyết trong các lĩnh vực sau:
 1. Tham gia Hội đồng Trọng tài hoặc bảo vệ quyền lợi tại:
    Trung tâm tâm trọng tài quốc tế Paris; 
    Trung Tâm trọng tài quốc tế Singapore;
    Hiệp hội Trọng tài Mỹ;
    Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);
    Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông;
    Hội đồng Trọng tài Thương mại và Kinh tế Trung Quốc.
 2. Bảo vệ quyền lợi trong các vụ, việc dân sự gồm:
    Tranh chấp thừa kế.
    Tranh chấp đất đai, nhà cửa.
    Tranh chấp hợp đồng dân sự.
    Tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại.
    Tranh chấp tài sản riêng, chung của vợ chồng.
    Tranh chấp quyền nuôi con, thay đổi người nuôi con.
    Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng.
    Tranh chấp vay nợ, thế chấp, đặt cọc, ngân hàng.
    Tranh chấp quyền tác giả, tác phẩm.
    Tranh chấp Sở hữu trí tuệ, Sở hữu công nghiệp….
 3. Bào chữa trong các vụ án hình sự:
  - Bào chữa cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
  - Bảo vệ quyền của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự
  - Bảo vệ quyền của người bị hại, gia đình bị hại trong vụ án hình sự.
  - Bào chữa cho bị can trong giai đoạn khởi tố.
  - Bào chữa cho bị can trong giai đoạn truy tố.
  - Bào chữa cho bị cáo trong giai đoạn xét sử sơ thẩm.
   Hoặc cả 03 giai đoạn trên từ khi bị khởi tố đến xét xử.
  - Bào chữa cho bị cáo trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, tái thẩm hoặc hoặc giám đốc thẩm.
 4. Bảo vệ quyền lợi trong các việc, vụ án Lao động gồm:
  - Tranh chấp hợp đồng lao động.
  - Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường tiền đào tạo.
  - Bồi thường vật chất trong lao động.
  - Tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
  - Bồi thường tiền lương, phụ cấp những ngày nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, khoản tiền bồi thường thêm khi chấm dứt hợp đồng lao động.
  - Tranh chấp quyền lợi về BHXH, BHYT…
 5. Bảo vệ quyền lợi trong các việc, vụ án Hành chính:
  - Bảo vệ quyền lợi trong việc khiếu nại, tố cáo.
  - Bảo vệ quyền lợi trong vụ, việc kỷ luật cán bộ công chức.
  - Bảo vệ quyền lợi trong vụ án khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính gồm:
  1. Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  2. Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;
  3. Khiếu kiện trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  4. Khiếu kiện trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;
  5. Khiếu kiện trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;
  6. Khiếu kiện trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
  7. Khiếu kiện liên quan đến thương mại hàng hoá quốc tế hoặc trong nước;
  8. Khiếu kiện liên quan đến chuyển giao tài chính trong nước và quốc tế, dịch vụ và cung ứng dịch vụ;
  9. Khiếu kiện trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;
  10. Khiếu kiện trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;
  11. Khiếu kiện trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;
  12. Khiếu kiện trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
  13. Khiếu kiện trong quản lý nhà nước về đầu tư;
  14. Khiếu kiện của cơ quan hải quan, công chức hải quan;
  15. Khiếu kiện về quản lý hộ tịch;
  16. Khiếu kiện đối với việc từ chối công chứng, chứng thực;
  17. Khiếu kiện về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;
  18. Khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
  19. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống;
  20. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
  21. Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.