Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tư vấn pháp luật » Dân sự » Dân sự khác
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Dân sự khác

Email In PDF.

Các yêu cầu dân sự khác thuộc lĩnh vực tư vấn như:


- Quyền nhân thân:

 + Quyền về khai sinh, quốc tịch, tự do đi lại, sinh sống, làm việc;

+ Quyền thay đổi tên tuổi, hình ảnh, bí mật thư tín, kết hôn, sở hữu tài sản;

+ Quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, thân thể, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

+ Quyền nhận, không nhận cha, mẹ, tự do tín ngưỡng, bất khả xâm phạm về chỗ ở...

- Quyền về cư trú, giám hộ và được giám hộ, quyền tìm kiếm người vắng mặt, tuyên bố mất tích, tuyên bố đã chết;

- Quyền của các pháp nhân; Xác lập, chấm dứt, bảo vệ, đòi quyền sở hữu;

- Các quy định về giao dịch dân sự, đại diện đương nhiên, đại diện theo ủy quyền;

- Trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh, tín chấp;

- Quy định chuẩn về hợp đồng dân sự, bồi thường, phạt hợp đồng dân sự thế nào là đúng pháp luật;

- Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là bồi thường những gì? yêu cầu thế nào thì được pháp luật công nhận;

- Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, tặng cho, góp vốn, thuê lại quyền sử dụng đất soạn ra sao để không bị thiệt hại...

- Các quan hệ, giao dịch dân sự với người nước ngoài, bao gồm:

+ Quyền sở hữu tài sản;

+ Thừa kế theo di chúc;

+ Kết hôn, ly hôn với người nước ngoài

+ Xác định người bị mất tích hoặc chết;

+ Thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài;

+ Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài;

+ Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài;

+ Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài;

+ Xác định người không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự....


Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.