Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tư vấn pháp luật » Dân sự » Bất động sản
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Bất động sản

Email In PDF.

Hỏi:

Tôi muốn thành lập doanh nghiệp, trong đó có kinh doanh môi giới bất động sản. Vậy xin hỏi, pháp luật có yêu cầu điều kiện không? - Vũ văn Minh (Hà Đông - Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 139/2007/NĐ -CP ngày 5.9.2007 của Chính phủ thì ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.