Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Đầu tư - Đấu thầu
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Đầu tư - Bất động sản...

Luật - Nghị định về Đầu tư

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 
38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn  
86/2016/NĐ-CP  01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán  
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công    
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  
83/2015/NĐ-CP 25/09/2015 Quy định về đầu tư ra nước ngoài  
15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư  
67/2014/QH13  26/11/2014 Luật Đầu tư  
49/2014/QH13 18/06/2014 Luật Đầu tư công  

24/2011/NĐ-CP

05/04/2011

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

 

113/2009/NĐ-CP

15/12/2009

Về giám sát và đánh giá đầu tư

 

17/2009/NĐ-CP

16/02/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

 

121/2007/NĐ-CP

25/07/2007

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

 

108/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 

101/2006/NĐ-CP

21/09/2006

Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

 

59/2005/QH11

12/12/2005

Luật Đầu tư  

106/2004/NĐ-CP

01/04/2004

Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

 

38/2003/NĐ-CP

15/04/2003

Nghị định về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

 

27/2003/NĐ-CP

19/03/2003

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

24/2000/NĐ-CP

31/07/2000

Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

18/2000/QH10

09/06/2000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

51/1999/NĐ-CP

08/07/1999

Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

 

2/1999/NĐ-CP

27/01/1999

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo Hợp đồng XD kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

3/1998/QH

01/06/1998

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

 

7/1998/NĐ-CP

15/01/1998

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

 

77/CP

18/06/1997

Ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT) áp dụng đầu tư trong nước

 

12/CP

18/02/1997

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

52/CTN

01/01/1996

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

29/CP

12/05/1995

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

 

191/CP

28/12/1994

Nghị định về ban hành Quy chế Hình thành, thẩm định và thực hiện Dự án Đầu tư trực tiếp của nước ngoài

 

35/L/CTN

05/07/1994

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

 

18/CP

16/04/1993

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

6/L/CTN

02/01/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

28/HĐBT

06/02/1991

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

41/LCT/HĐNN8

07/07/1990

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

139/HĐBT

05/09/1988

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

4/LCT/HĐNN8

09/01/1988

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Văn bản về Xây dựng Administrator 2165
2 Văn bản về Đấu thầu Administrator 2106
3 Văn bản về Bất động sản Administrator 1990
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.