Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tư vấn pháp luật » Kinh tế » Lĩnh vực liên quan
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Các lĩnh vực tư vấn liên quan kinh doanh

Email In PDF.

- Thanh toán nợ và thu hồi công nợ;

- Soạn thảo, chỉnh sửa hợp đồng kinh doanh, thương mại, quy chế tài chính;

- Tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD tại nước ngoài.

- Tư vấn soạn thảo Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, quy chế lương thưởng;

- Tư vấn về liên kết kinh doanh, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, ủy quyền kinh doanh;

- Tư vấn  về việc cấp phép  hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của nhà đầu tư  nước ngoài;

- Tranh chấp cổ phần, cổ phiếu, quyền lợi nội bộ doanh nghiệp;

- Tư vấn về đầu tư chứng khoán, hợp đồng mua bán chứng khoán, mua bán cổ phiếu OTC;

- Tư vấn vay vốn, trả nợ ngân hàng, tranh chấp nợ ngân hàng, phát mại tài sản;

- Tư vấn về các vấn đề hình sự liên quan tới kinh doanh, thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Tư vấn về các vấn đề xử phạt hành chính trong kinh doanh, buôn bán hàng hóa qua biên giới và lưu thông ở nội địa...


Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.