Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Quốc tế » Hiệp định Việt Nam với nước ngoài
Thứ hai, 26 Tháng 2 2024
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Hiệp định Việt Nam với nước ngoài

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày

ban hành


 

Trích yếu

 

28/06/2015

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-dac-xtan
 

21/01/2013

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia

13/2011/TB-LPQT

14/03/2011

Hiệp định về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ U-dơ-bê-ki-xtan
 

18/07/2009

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về nhận trở lại công dân

 

16/06/2008

Hiệp định vận chuyển hàng không giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Bruney Darussalam

 

18/05/2004

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ 

 

22/04/2004

Hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapor 

 

14/11/2003

Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư

 

16/10/2003

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về hợp tác kinh tế kỹ thuật

 

30/12/2002

Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc cung cấp khoản tín dụng ưu đãi

 

31/07/2002

Hiệp định giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam về viện trợ hàng hóa nông nghiệp 

39/LPQT

21/05/2002

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

 

15/12/2001

Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về hoạt động của tổ chức đầu tư tư nhân hải ngoại tại Việt Na

 

14/11/2001

Hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philipines về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

 

14/09/2001

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh  tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ

120QĐ/CTN

14/07/2000

Quyết định về việc phê chuẩn hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp

87/QĐ-CTN

05/06/2000

Phê chuẩn hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Syria

 

 05/2000

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

 

25/04/2000

Hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nam Phi 

 61QĐ/CTN

03/06/1999 

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc

 59QĐ/CTN

 03/06/1999

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp

58QĐ/CTN

03/06/1999

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào

53QĐ/CTN

12/05/1999

Quyết định về việc phê chuẩn hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN

 25/08/1998

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga

 

 24/03/1998

Hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia 

 

 27/08/1997

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

 

 22/04/1997

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Na Uy 

 

13/14/1995

Hiệp định thương mại và mậu dịch giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada 

 

23/03/1995

Hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Indonexia 

 

15/05/1994

Hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ai Cập

 

02/05/1994

Hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ I-ran về thúc đẩy hợp tác xúc tiến thương mại 

 

09/04/1994

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về quá cảnh hàng hóa

 

03/04/1993

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau 

 

29/10/1992

Hiệp định giữa Việt Nam và Chính phủ Singapor về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 

 

11/08/1992

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malayxia

 

03/07/1992

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Sĩ về việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

 

26/05/1992

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 

 

13/04/1992

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia 

 

14/02/1992

Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc 

 

 30/10/1991

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

 

 25/10/1991

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Chính phủ  Indonexia

 

 25/10/1991

Hiệp định vận tải biển thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Indonexia

 

  25/10/1991

Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Indonexia

 

  24/10/1991

Hiệp định hỗ trợ quản lý bằng pháp luật ở Việt Nam giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

 

 12/04/1991

Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ  Ba Lan

 

 14/06/1990

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Ôxtrâylia

 

18/05/1990

Hiệp định giữa Việt Nam và Italya khuyến khích và bảo hộ đầu tư

 

 18/05/1990

Hiệp định văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ Italya


 
 


 
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.