Tools
Login
You are here: Trang chủ » Section Blog » Trợ giúp pháp lý » Tư vấn pháp luật miễn phí
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Tư vấn pháp luật miễn phí

Email In PDF.

Công ty luật TDG tư vấn pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách sau:


1. Người nghèo: là người thuộc hộ nghèo được xác định theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Có giấy xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú kèm theo).


2. Thân nhân gia đình liệt sĩ (có thẻ liệt sĩ, Giấy khai sinh, CMND/CCCD và Hộ khẩu kèm theo).


3. Đồng bào dân tộc thiểu số, người cư trú ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo (Có chứng minh nhân dân kèm theo).


4. Trẻ em.


Ngoài ra Văn phòng chúng tôi giảm phí 50% cho thương binh, người đựợc hưởng chính sách như thương binh (có thẻ thương binh, giấy tờ xác nhận hưởng chính sách thương binh).


Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.