Tools
Login
You are here: Trang chủ » DỊCH VỤ » Tư vấn pháp luật » Tư vấn đầu tư trong nước & nước ngoài
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Tư vấn đầu tư trong nước & nước ngoài

Email In PDF.

1. Các dịch vụ trước khi tiến hành đầu tư. 
- Tư vấn về pháp luật, chính sách Đầu tư của Việt Nam nói chung và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư;
 - Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất cho mỗi dự án đầu tư trên cơ sở có lợi nhất cho các nhà đầu tư;
- Tư vấn các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất…;
- Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố Hà Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về  phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tư vấn và lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án;
 - Tư vấn thành lập doanh nghiệp: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký đầu tư;
- Tư vấn về các vấn đề  khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế, dân sự, chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng, đất đai, xây dựng, ...
 - Tư vấn doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ.
- Cung cấp thông tin đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thực hiện uỷ quyền, đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án. 
2. Các dịch vụ khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư:
   - Cung cấp, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các Doanh nghiệp có nhu cầu.
    - Tư vấn về tính hợp pháp và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến quá trình đầu tư;
    - Các dịch vụ khác mà nhà đầu tư có nhu cầu ( theo quy định của pháp luật);
3.   Thực hiện dịch vụ thủ tục đầu tư trọn gói:


Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.